lördag 12 maj 2012

Om täthet


Per Ankersjö hävdar i en DN-artikel att höghus skulle ge "större täthet". Med den begränsade fattningsförmåga som kännetecknar gemene man, och dit hör plebejen Ankersjö, kan det förstås tyckas logiskt att fler våningar skulle innebära fler lägenheter. Så är det självklart inte. Studera nedanstående diagram:


Av det framgår att tätheten blir maximal vid fem våningar, därefter avtar den. Det beror på att man vid den våningshöjden uppnår en singularitet vid vilken atomerna är maximalt sammanpressade och tätheten inte kan bli högre. Det hela beskrivs av Albert Einstein i den allmänna relativitetsteorin och det kan man ju förstå om en sådan som Ankersjö inte är bekant med.

Vad innebär nu detta spetsvetenskapliga grundskott mot höghusfjantarnas ofta upprepade mantra att höghus skulle ge en större täthet? Troligen ingenting, för fakta biter inte på fanatiker. Vanliga människor som du vill inte ha skyskrapor utan bara hus att bo i. Det kan vi åstadkomma genom att kapa bort fjorton våningar på Hötorgsskraporna. Den kraftigt ökade tätheten som uppstår när bara fem våningar återstår ger plats för tiotusentals bostadssökande. Sammalunda kan man göra med övriga överhöga hus i Stockholm och då försvinner bostadskön i ett nafs.Peter Heuijdskrek, byggnadskonsult Svenska Akrofobiförbundet